Treball de síntesi: Terrassa Augmentada

El treball de síntesi és un conjunt d’activitats interdisciplinàries d’ensenyament i aprenentatge, dissenyat per comprovar si els alumnes han assolit, i en quina mesura els objectius establerts en diverses àrees d’estudi i si són capaços d’aplicar els coneixements bàsics per la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. És una activitat que estimula el treball en equip, la recerca i la interacció amb l’entorn. El treball de síntesi es duu a terme al final del curs escolar de primer, segon i tercer d’Educació Secundària Obligatòria.

Enguany, els estudiants de l’Institut Torre del Palau, de 13-14 anys d’edat (primer d’ESO) van dedicar el treball de síntesi a Terrassa Augmentada. El 12 de juny, un total de 100 estudiants, dividits en 5 grups de 20 alumnes, van ser guiats per Terrassa pels professors i personal del museu.

L’aplicació de realitat augmentada va exercir com a fil conductor per descobrir més sobre el passat i el present de Terrassa, i des de diferents perspectives: l’art, la societat, l’arquitectura, la tecnologia, etc. Abans i després de la visita de camp es va dur a terme, a l’aula, activitats addicionals sobre els temes més rellevants.

L’activitat va ser també una oportunitat per testar Terrassa Augmentada. Es van identificar problemes tècnics aïllats amb dispositius específics, que es van adreçar personalment i corregir posteriorment pels desenvolupadors de l’aplicació. A més, 87 alumnes van respondre a una enquesta sobre l’aplicació, amb una valoració mitjana de 7/10. La característica preferida dels estudiants va ser la realitat augmentada i la possibilitat de comparar les imatges actuals i antigues de Terrassa.

20140612_102018_1 20140612_102043_5

Anuncis